Verksamhet

Verksamheten bedrivs idag på Baldersvägen 15 i Sundsvall och på Bruksgatan 5F i Matfors. På Baldersvägen arbetar vi i huvudsak med tjänster såsom konceptutveckling, grafisk design och kommunikation för sociala innovationer, exempelvis Företagarföreningens "Affärsringar".

Exempel på aktuella uppdrag:
www.foreningssamverkan.se
www.foretagarforeningen.se

I Matfors har vi också skapat ett besöksmål med utgångspunkt från Matfors industrihistoria. Här finns en lanthandel från förr och ett café med kakbuffé. Under utveckling finns aktiviteter för skolbarn med utgångspunkt från kulturarvet. Vi utvecklar också och event-verksamhet både mot både privatpersoner och företag.

Mer info finns på FB Matforsfabriken eller www.matforsfabriken.se