Vi har genomfört en förstudie med syfte att kartlägga boendelösningar i Matforsområdet. Arbetet kommer att fortsätta med att organisera boendelösningar.

Vi tar fortfarande emot tips på boende eller är du intresserad av att starta igång, hör av dig till Lena 070-661 93 28.

Projektet finansierades genom:

Samhällsentreprenörsskap

Samverkan

Barn och ungas inflytande

Social ekonomi

Företagande på lika villkor.

Projekt