Projektet omställningslotsen bygger på en kombination av erfarenheter från fungerade modeller och metoder, tidigare projekterfarenheter och ett humanistiskt systematiskt förhållningssätt. Kartläggning, dagliga arbetsuppgifter, coaching/handledning och mentorskap kombineras med styrkebaserat lärande ska karaktärisera deltagarnas dagar i projektet. Arbetsintegrationen i projektet tar fram de faktorer som är positiva och som ger framgång, styrka och kraft hos deltagarna.

Projektet finansierades genom:

Samhällsentreprenörsskap

Samverkan

Barn och ungas inflytande

Social ekonomi

Företagande på lika villkor.

Projekt