Samhällsbyggarna är en ekonomisk förening som bildades år 2000 för att driva samhällsutvecklingen i Matfors och i Sundsvalls kommun genom att hitta innovativa lösningar på samhällsutmaningar, Social innovation och samhällsentreprenörskap har under verksamhetens år lett till många nya företag, nya jobb och nya lösningar.

Att vara samhällsentreprenör innebär att hitta lösningar som förenar samhällsnytta med ekonomisk vinst.